വി. ജോണ്‍ ക്രിസോസ്റ്റം

സുവര്‍ണ നാവുള്ളവന്‍ എന്ന അപരനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധനാണ് ജോണ്‍ ക്രിസോസ്റ്റം. അന്ത്യോക്യയില്‍ എഡി 349 ല്‍ ജനിച്ച ക്രിസോസ്റ്റം താര്‍സൂസിലെ ഡിയോഡോറിന്റെ കീഴില്‍ ദൈവശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചു. 375 വരെ അദ്ദേഹം താപസ ജീവിതം നയിച്ചു. ആദിമ സഭയിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പ്രഭാഷകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം കോണ്‍സ്റ്റന്റിനോപ്പിളിലെ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പായി. അധികാര ദുര്‍വിനയോഗത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശബ്ദമുയര്‍ത്തി. ആദിമ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരില്‍ ഏറ്റവുമധികം രചനകള്‍ നിര്‍വഹിച്ച വിശുദ്ധന്മാരില്‍ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. വി. അഗസ്റ്റിന്‍ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Realated articles