ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധന്‍: താപസനായ വി. പൗലോസ്

ജനുവരി 15. താപസനായ വി. പൗലോസിന്റെ തിരുനാള്‍.

ഈജിപ്തില്‍ ജനിച്ച പൗലോസ് പതിനഞ്ചാം വയസ്സില്‍ അനാഥനായി. അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനും ഭക്തനുമായ ഒരു യുവാവായിരുന്നു. ഡേഷ്യസ് ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ മതപീഡനകാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗുഹയില്‍ അഭയം തേടി. മതപീഡനം കഴിയുമ്പോള്‍ മടങ്ങിവരാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെങ്കിലും ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള ഏകാന്തജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ആസ്വാദ്യകരമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്നുള്ള 90 വര്‍ഷങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു. 21 വര്‍ഷത്തെ ഏകാന്ത വാസത്തിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷി അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും അപ്പം കൊണ്ടു വന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. 112 ാമത്തെ വയസ്സില്‍ അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ താപസനായി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. ജനുവരി 15 നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാള്‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Realated articles