ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധന്‍: വി. ഗ്രിഗറി നസിയാന്‍സെന്‍

ജനുവരി 14. വി. ഗ്രിഗറി നസിയാന്‍സെന്റെ തിരുനാള്‍.വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരു

വിശുദ്ധനാണ് ഗ്രിഗറി നസിയാന്‍സെന്‍. 30 ാം വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ജ്ഞാനസ്‌നാനം സ്വീകരിച്ചത്. പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമത്തിലേക്ക് ബേസില്‍ ഗ്രിഗറിയെ ക്ഷണിച്ചു. നിര്‍ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഗ്രിഗറി പുരോഹിതനായത്. 41 ാം വയസ്സില്‍ അദ്ദേഹം കേസറിയായിലെ മെത്രാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആരിയന്‍ പാഷണ്ഡതയെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന വാലെന്‍സ് ചക്രവര്‍ത്തിയെ അദ്ദേഹം എതിര്‍ക്കുകയും ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കോപത്തിന് പാത്രമാകുകയും ചെയ്തു. വാലെന്‍സിന്റെ മരണശേഷം ആരിയനിസത്തിന് അതിന്റെ രക്ഷകനെ നഷ്ടമായി. കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാന്‍ ഗ്രിഗറി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അതിനു വേണ്ടി ഏറെ ത്യാഗങ്ങളും സഹനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. അന്ത്യകാലങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹം ഏകാന്തതയിലും പ്രാര്‍ത്ഥനയിലും പരിത്യാഗത്തിലും കവിതാരചനയിലും ചെലവഴിച്ചു. ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Realated articles