ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധര്‍: വി. ബെരാര്‍ദും കൂട്ടുകാരും

ജനുവരി 16. വി. ബെരാര്‍ദും കൂട്ടുകാരും

ഫ്രാന്‍സിസ്‌കന്‍ സഭാംഗങ്ങളായിരുന്നു വി. ബെരാര്‍ദും സഹസന്ന്യാസികളും. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്യാന്‍ പോലും മടിയില്ലാതിരുന്ന അവരെ നല്ല ഫ്രാന്‍സിസ്‌കന്‍ സന്ന്യാസികളായി വി. ഫ്രാന്‍സിസ് അസ്സീസി പോലും ഗണിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ പുണ്യങ്ങളാണ് വി. അന്തോണിയെ പോലും ഫ്രാന്‍സിസ്‌കന്‍ സഭയില്‍ ചേരാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. 1219 ല്‍ വി. ഫ്രാന്‍സിസ് അസ്സീസിയുടെ ആശീര്‍വാദത്തോടെ അവര്‍ മൊറോക്കോയിലേക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാന്‍ പോയി. പോകും വഴി വിറ്റാലിസ് എന്ന സന്ന്യാസി രോഗബാധിതനാവുകയും മറ്റുള്ളവരോട് മുന്നോട്ടു പോയ്‌ക്കൊള്ളാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സെവില്ലെയില്‍ പ്രസംഗിച്ചുവെങ്കിലും കാര്യമായ മാനസാന്തരങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചില്ല. മൊറോക്കോയിടെ അങ്ങാടികളില്‍ ്അവര്‍ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചു. അവര്‍ പിടിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ വച്ച് ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഫ്രാന്‍സിസ്‌കന്‍ സഭയിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷികളാണ് ഇവര്‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Realated articles