ബ്രൂഷ്‌സിലെ മഡോണ

പരി. കന്യകാമാതാവും ഉണ്ണീശോയും ഉള്‍പ്പെട്ട മാര്‍ബിള്‍ ശില്പമാണ് മൈക്കലാഞ്ചലയുടെ ബ്രൂഷ്‌സിലെ മഡോണ( മഡോണ ഓഫ് ബ്രൂഷ്‌സ്). മൈ ലേഡി എന്ന അര്‍ത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിന്‍ പദമായ മഡോണയെ ആധാരമാക്കി, റാഫേല്‍ അടക്കമുള്ള നിരവധി നവോത്ഥാന കലാകാരന്മാര്‍ ശില്പങ്ങളും പെയിന്റിംഗുകളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബ്രൂഷ്‌സിലെ മഡോണയ്ക്ക് മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ തന്നെ മുന്‍സൃഷ്ടിയായ പിയാത്തയുമായി ചില സാമ്യതകളുണ്ട്. രണ്ടു ശില്പങ്ങളിലും മാതാവിന്റെ രൂപവും ആകാരവും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്, കൂടാതെ നിര്‍മ്മാണത്തിലും, അവതരണത്തിലും ഒരേ ശൈലിയാണ് ശില്പങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ, തല അല്പം കുമ്പിട്ട് നില്‍ക്കുന്ന മാതാവിനെ ബ്രൂഷ്‌സിലെ മഡോണയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ ഇടതു കരം ഉണ്ണീശോയില്‍ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നേരെ നില്‍ക്കാന്‍ ശേഷി വന്ന, നടക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ണീശോയുടെ രൂപം. ശിശുവിനെ നോക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കൂടി, അമ്മയുടെ വസ്ത്രത്തിനുള്ളില്‍ ഭദ്രതയോടെ നില്‍ക്കുന്ന ഉണ്ണീശോയെ ശില്പത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ഇരുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റര്‍ വീതിയുള്ള ശില്പത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 1501 മുതല്‍ 1504 വരെയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Realated articles