കര്‍ദിനാള്‍ ന്യൂമാന്റെ രചനകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭിക്കും

ഈ വര്‍ഷം ഒക്ടോബറില്‍ വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തപ്പെടുന്ന കത്തോലിക്കാ പണ്ഡതിനാണ് കര്‍ദിനാള്‍ ന്യമാന്‍. നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും, ലേഖനങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും കത്തുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെതായുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാണ്.

നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂമാന്‍ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ന്യൂമാന്റെ ബ്രഹത്തായ രചനകള്‍ അടങ്ങിയ ഡാറ്റാബേസ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂമാനെ കുറിച്ചുള്ള ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും വിപൂലമായ ഡാറ്റാബേസാണ് ഇതെന്ന് അവര്‍ അറിയിച്ചു.

ഈ ഇന്റരാക്ടീവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ ന്യൂമാന്റെ 250000 ത്തോളം രചനകളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

https://digitalcollections.newmanstudies.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Realated articles